اطلاعیه مهم : پس از اعلام ستاد کرونا مبنی بر لغو مراسم معنوی اعتکاف، ویژه برنامه معتکفانه جایگزین این مراسم گردید