بسم الله الرحمن الرحیم

به سامانه ثبت نام مراسم معنوی اعتکاف خوش آمدید.

نکته بسیار مهم: نظر به استقبال دانشجویان و دانشگاهیان عزیز خصوصا بانوان گرانقدر از مراسم معنوی اعتکاف و ظرفیت محدود مسجد دانشگاه تهران برای پذیرش معتکفین، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران در راستای فراهم ساختن شرایط مناسب جهت استفاده حداکثری متقاضیان از مراسم معنوی اعتکاف، علاوه بر برگزاری مراسم به شکل معمول در مسجد دانشگاه تهران(ویژه برادران و خواهران)، اعتکاف ویژه بانوان را در مسجد کوی دانشگاه تهران برگزار می نماید. بر این اساس برای بانوان محترم، پذیرش فقط در یکی از مساجد در صورت داشتن ظرفیت امکان پذیر می باشد.